Air so pure je název skupiny rostlin s účinky na kvalitu vzduchu.

Vědci prokázali, že mají následující přínosy pro zdraví:

• Neutralizace škodlivých plynů
• Zlepšení relativní vlhkosti
• Vytvoření zdravého vnitřního klima 

Tyto rostliny napomáhají k čistějšímu vzduchu, a proto jsou vhodné nejen domů, ale i do kanceláří. V Zahradnictví Líbeznice naleznete ucelenou nabídku těchto rostlin.