Více také v KATALOGu Balkonové květiny

 

aktuální stav letniček k 23.5.2013