Různé směsi semen, výživné krmivo, lojsemenné koule, pítka či ptačí příbytky, tím vším v zimě ptáčků můžete pomoci.