Pravidla soutěže probíhající formou dotazníku:


1) Obecná ustanovení:


Pořadatelem soutěže je Sdružení zahradnických center, jehož členy jsou subjekty uvedené v čl. 4 těchto pravidel. Odpovědnou osobou zastupující Sdružení je Jiří Chládek – zahradnické centrum, Střešovická 47, 162 00 Praha, IČO: 44872615, DIČ: CZ5904051395 (dále jen pořadatel).
Soutěže se může zúčastnit každý zákazník, který vyplní a předá pořadateli (do sběrných boxů, poštou či přes internet) řádně vyplněný dotazník, který je přílohou těchto pravidel.
Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv bez udání důvodu zrušit nebo změnit pravidla pro její pořádání v souladu s účelem soutěže a v zájmu zajištění jejího řádného průběhu. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci členů Sdružení zahradnických center.


2) Průběh soutěže:


• Účastníkem se může stát každý zákazník některého z členů Sdružení, který v období od 15.5.2015 do 13.8.2015 řádně vyplní a předá dotazník.
• Předání se rozumí vhození dotazníku do sběrných boxů, které jsou umístěné v každém zahradnickém centru anebo odesláním přes webovou aplikaci dostupnou na webové stránce: http://beta.szc.cz/anketa/.
• Platný je pouze kompletně vyplněný dotazník, jen takový bude zařazen do slosování o ceny.
• Cenami do této soutěže jsou poukázky na nákup zboží v zahradnickém centru, ve kterém byl vyplněn a odevzdán dotazník (případně v tom zahradnickém centru, které bylo uvedeno při vyplnění u webové aplikace), a to v hodnotě 3 000 Kč, 2 000 Kč a 1 000 Kč.
• Každý účastník soutěže může vyhrát pouze jednu poukázku.
• Poukázky ve výše uvedených hodnotách vyhrají vždy tři zákazníci za každé zahradnické centrum (viz seznam níže) a to vylosováním jejich slosovatelných dotazníků.
• Slosování výherců soutěže proběhne nejpozději do 30.9.2015.
• Oznámení o výhře bude výhercům zasláno e-mailem na adresu, kterou tito uvedli při vyplnění dotazníku.
• Poukázky budou následně zaslány doporučeně poštou na adresu uvedenou v dotazníku.
• V případě, že se výherci nepodaří do 31.12.2015 doručit poukázku, kterou vyhrál losováním, ztrácí výherce na výhru nárok.
• Jména výherců budou zveřejněna na adrese http://beta.szc.cz/anketa/ do 30.9.2015


3) Ochrana osobních údajů:


Vyplněním slosovatelného dotazníku zákazník uděluje souhlas s tím, aby jeho uvedené osobní údaje mohl pořadatel jako správce a zpracovatel osobních údajů zpracovat pro účely organizace a prezentace soutěže a jejich účastníků, pro reklamní a marketingové účely pořadatele.
Souhlas je udělen na dobu neurčitou nebo do jeho odvolání účastníkem. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla pořadatele, a dále práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, tj zejména právo opravit údaje či je doplnit. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení pořadateli a má za následek vyloučení soutěžícího z další účasti v soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručeno před jejím předáním. Pořadatel se zavazuje nakládat se získanými osobními údaji dle platných právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů a službám informační společnosti a podle příslušných ustanovení občanského zákoníku vztahujících se k právu na ochranu osobnosti.

 

4) Seznam zahradnických center:


Ing.Stanislav Dvořák - Zahradnictví Dvořák a syn
E. Dvořákové 19, 415 01 Teplice (platné i pro dotazníky odevzdané v Mostě)

Zahradnictví U Kopřivů s.r.o. Šebrov
Šebrov – Kateřina 105, 679 22 Lipůvka (platné i pro dotazníky odevzdané v Tišnově a Blansku)

Jiří Chládek – Zahradnické centrum
Střešovická 47, 162 00 Praha 6

Ferenčík s.r.o.
Generála Píky 729/2, 370 01 České Budějovice (platné i pro dotazníky odevzdané v Trhových Svinech)

FLORA GARDEN s.r.o.
Boleslavská 1085, 294 01 Bakov nad Jizerou (platní i pro dotazníky odevzdané v Jičíně)
Zahradnictví Líbeznice s.r.o.

Mělnická 424, 250 65 Líbeznice
Zahradnické centrum Brabec, s.r.o.

Nám. Svobody 74, 664 42 Modřice
AZ GARDEN s.r.o.
Hybešova 23, 53372 Moravany

Zahrada Lisý s.r.o.
Bohumila Hájka 221,267 01 Králův Dvůr